ayrılık yazları

You are currently browsing articles tagged ayrılık yazları.

Ne gariptir vazgeçemediğini sevmek ve sevdiğinden vazgeçememek. İki düşünce arasında sıkışmak tehlikeli, hatta ölümcül şeydir. Altın kurallar yıkılalı çok oldu, uyuyordun sen ve uyandın işte. Yüzyıllar geçti görüşmeyeli. Kaçan kovalanmaz, kovalanan kaçar. Aşk değil mi bu; kandan, gözyaşından, kemikten ve saf ayrılıktan yapılmış. Küçük mutluluklarla süslenmiş, içi boş, lanetli bir hediye paketi.

Tags: , , ,